Moldejazz gjennomfører festival i uke 29

I tråd med Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet har styret i Moldejazz i møte i dag 8. mai besluttet å gjennomføre festival i uke 29. Dette blir en mindre utgave av den opprinnelig planlagte jubileumsfestivalen, men det blir like fullt et fyldig jubileumsprogram med en rekke bestillingsverk og premierer.

Gjennomføringen av festivalen skaper positive ringvirkninger for både musikere og leverandører som gjennom dette får betalte oppdrag. Det er også viktig for Molde by og ikke minst for vårt store publikum at vi nå er i stand til å gjennomføre festival. Moldejazz ønsker som den ledende norske jazzfestivalen å gå foran også i denne situasjonen og bidra til å sette en standard for hvordan en festival kan gjennomføres med de restriksjoner som påligger fra myndighetshold.

De opprinnelig planlagte konsertene på Romsdalsmuseet, på Sparebank1 SMN-scenen i Alexandraparken og i Bjørnsonhuset er avlyst. Alle billetter kjøpt til disse arrangementene blir refundert automatisk.

Det nye festivalprogrammet blir i sin helhet lansert i uke 21 og billettsalget til disse konsertene vil starte så snart de er offentliggjort.